нормативно-правові документи

 

 

 

 

 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(позачергова сорок друга сесія шостого  скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 09 лютого 2015  року                                                                                             с.Кротенки 

Про затвердження  Порядку 

присвоєння та зміни  поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна 

на території Кротенківської

сільської ради.

 

З метою впорядкування  нумерації об’єктів нерухомості на території Кротенківської сільської ради,  керуючись  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі аналізу регуляторного впливу, сесія Кротенківської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння  та зміни поштових адрес  об’єктам нерухомого майна на території Кротенківської сільської ради згідно додатку. 

2. Термін дії даного рішення – безстроково.

3. Доручити секретарю Кротенківської  сільської ради Черниш Л.Б. оприлюднити дане рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на   агропромислову комісію, соціального розвитку та будівництва села.

 

 

Сільський  голова                                                                              А.В.Щедрик                                                                                                                            

                                  Додаток 

до рішення позачергової 42-ї сесії

Кротенківської сільськоїї  ради 6-го скликання 

від 09 лютого 2015 р.  

 

Порядок 

 присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна   на території   Кротенківської сільської  ради

1. Загальні положення

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Кротенківської сільської  ради (далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Кротенківської сільської   ради єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

Положення вводиться з метою впорядкування та нормалізації інформації щодо наданих адрес.

Порядок надання адрес діє на території Кротенківської сільської ради і є обов’язковим для виконання громадянами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності. Кожному об’єкту нерухомого майна або земельній ділянці надається унікальна на території  Кротенківської сільської ради адреса.

Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

•адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

•нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;

•будинок – жила чи нежила будівля;

•тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

•власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;

•домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

 •жилий ( житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

•квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

•комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;

•нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

•об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

•окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

•приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

•самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо). 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я сільського голови.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси додаються такі документи:

•для фізичної особи – копія паспорту;

•для юридичної особи – копія Статуту;

•копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку;

• картографічний матеріал, щодо фактичного місця розташування земельної ділянки чи об’єкта нерухомого майна.

•копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

  •документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

•дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, у разі присвоєння поштової адреси об’єктам незавершеного капітального будівництва;

•     документ (ксерокопія) про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Кротенківської сільської  ради (у випадках, передбачених законодавством) або Договір (ксерокопія) про пайову участь замовників у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Кротенківської сільської  ради з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів.

 •      В разі зміни цільового призначення земельної ділянки – копія договору на 

            виконання робіт по виготовленню проекту із землеустрою щодо відведення   

            земельної ділянки в зв’язку зі зміною цільового призначення  земельної ділянки.

 2.3 Заява про надання чи зміну адреси об’єктам нерухомого майна або земельним ділянкам направляється сільським головою для подальшого розгляду та виконання агропромисловій комісії соціального розвитку та будівництва села.

2.4. Підготовка проектів рішень сесії Кротенківської сільської  ради здійснюється агропромисловою комісією, соціального розвитку та будівництва села.

2.5.Надання та зміна адрес здійснюється рішенням сесії Кротенківської сільської ради.

2.6. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення сільської  ради не повинен перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

2.7. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п.2.2. цього Порядку, Кротенківська сільська рада надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.8. У разі прийняття позитивного рішення сільської ради, заявникам надаються витяги з рішенням сесії сільської ради   стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з  рішення сесії  стосовно розгляду вказаної заяви.

3. Види адрес та особливості їх присвоєння.

3.1. Надання адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється у відповідності з вимогами порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно (приклад: Полтавська  область, Полтавський район,  вул. Нікітченка, будинок 5).

           Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння),  та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння),  квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): Полтавська область, Полтавський район, село Кротенки, вулиця Нікітченка, будинок 27, квартира 1.

     Скорочена адреса: Полтавська обл.., Полтавський р-н., вул. Нікітченка, буд. 27, кв. 1. 

3.2. Надання адрес чи їх зміна допускається земельним ділянкам на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (житлові будинки, домоволодіння, адміністративні, громадські, господарські, промислові і побутові будівлі нерозривно пов'язані із землею) або незабудованим земельним ділянкам.

3.3. Земельним ділянкам, вільним від забудови, надаються адреси у випадку прийняття сільською радою рішення щодо виконання певних дій з такими ділянками та у випадку розробки документації із землеустрою (винесення на аукціон, надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки тощо). 

3.4. Якщо з об’єкту нерухомого майна можливе виділення окремо розташованих будівель та споруд у відособлений  об’єкт нерухомості (надані картографічні матеріали та відповідні документи), то   кожному відособленому об’єкту  та земельній ділянці, на який він розташований, надається окрема адреса. При цьому одній з них залишається вже існуюча адреса, а кожній з відокремлених земельних ділянок надається така ж адреса з доданням літери.

3.5.Будівлям та спорудам , які розташовані на перехресті вулиць рівних категорій,  адреса надається по вулиці, на яку виходить головний фасад будівлі.           

3.6. Об’єкту нерухомого майна та земельній ділянці, на якій він розташований, адреса надається по найменуванню існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше). Номер об’єкту назначається  наступним після суміжного об’єкту з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови.           

3.7. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці використовуючи менший номер об’єкту з додаванням до нього  літери.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації):  Полтавська область, Полтавський район, село Кротенки, вулиця Нікітченка, будинок 27а

Скорочена адреса:  Полтавська обл.., Полтавський р-н., вул. Нікітченка, буд. 27а.

3.8. При об’єднанні двох земельних ділянок та розташованих об’єктів нерухомості, заново утвореній земельній ділянці надається адреса з меншим номером.

3.9. Вбудовані (вбудовано-прибудовані) у житлові будинки приміщення (як частини житлового будинку) мають таку ж адресу, що і житловий будинок.

3.10. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

3.11. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях сесії сільської ради.

3.12. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

•спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

•окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

•вбудованим приміщенням;

•приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

•об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

3.13. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією агропромислової комісії, соціального розвитку та будівництва села  на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3.14. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

•вулиця;

•провулок;

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

На території Кротенківської сільської ради в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2.

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території  Кротенківської сільської ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

 

 

Сільський голова                                                                                А.В.Щедрик

 

   **************************    

 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Двадцять шоста сесія  шостого  скликання)

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 жовтня  2013  року                                                                    с.Кротенки 

 

Про затвердження  Положення про

присвоєння звання «Почесний

громадянин села»

 

        Заслухавши інформацію голови агропромислової комісії, соціального розвитку та будівництва села – Корчагіну А.П., враховуючи думку депутатів сільської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Кротенківської сільської ради

в и р і ш и л а:

1.Розпочати процедуру розгляду та прийняття рішення сільської ради, як проекту регуляторного акту такого змісту:

«Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний  громадянин села».

2.Секретарю сільської ради протягом двох тижнів забезпечити оприлюднення даного проекту рішення та аналізу його регуляторного впливу на дошці оголошень сільської ради та на офіційній сторінці в мережі Інтернет.

3.Комісії сільської ради з питань прискореного перегляду регуляторних актів провести протягом місяця відстеження результативності прийняття регуляторного акту, забезпечити обговорення цього рішення.

4.Розглянути даний проект рішення на черговій сесії сільської ради з метою прийняття його, як регуляторний акт.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на агропромислову комісію, соціального розвитку та будівництва села.

Сільський голова                                                                       А.В.Щедрик

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                           Рішенням двадцять шостої сесії

                                                                           Кротенківської сільської ради

                                                                           шостого скликання від 17.10.2013

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про присвоєння звання «Почесний громадянин села».

 

       Звання «Почесний громадянин села» є свідченням визнання визначних заслуг окремих осіб перед Кротенківською сільською громадою у розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, у благодійній, гуманітарній та громадській діяльності. 

1.Звання «почесний громадянин села» присвоюється громадянам України, іноземним громадянам за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток сіл Кротенківської сільської ради, збагачення національної культури та духовної спадщини, за благодійну та громадську діяльність. Це звання присвоюється людині, яка досягла особливих успіхів у будь-якій галузі суспільного розвитку ( політика, економіка, мистецтво, література, журналістика, краєзнавство, релігія, спорт, і т.д.), за  виключно значущий і результативний внесок у розвиток господарської та соціальної інфраструктури сіл Кротенківської сільської ради, за героїчні дії по збереженню життя людей або матеріальних і духовних цінностей, тим, хто прославив громаду своїми науковими, творчими, трудовими здобутками або бойовими подвигами. Звання «Почесний громадянин села» може бути присвоєно посмертно.

2.Звання «Почесний громадянин села» присвоюється  рішенням сесії Кротенківської сільської ради і приурочується  щорічно до Дня села.

3.Подання кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин села» вноситься трудовими колективами підприємств, установ та організацій незалежно від їх адміністративного підпорядкування і форм власності,  політичними партіями, громадськими організаціями, групами людей або окремими жителями села. Подання повинно містити основні біографічні данні кандидата, а також дані про його конкретні заслуги перед Кротенківською громадою.

4.Подання про присвоєння звання «Почесний громадянин села»  вноситься до депутатської агропромислової комісії, соціального розвитку та будівництва села, яка аналізує подані матеріали та готує рішення про присвоєння звання на розгляд сесії сільської ради.

5.Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин села» вручають диплом, а  на будинку, в якому він проживає прикріплюється табличка « В цьому будинку проживає почесний громадянин села».

6.Диплом «Почесний громадянин села» вручає сільський голова або його заступник в урочистій  обстановці, а табличку прикріплюють на будинку за дорученням сільського голови.

7.Фотографії та біографічні дані на осіб, яким присвоєно звання, вносяться до «Книги Почесних громадян села» Кротенківської сільської ради.

8.Почесний громадянин села користується такими правами:

-участь у засіданнях ради та виконавчого комітету;

-участь в урочистих заходах з нагоди Дня Села, Дня Перемоги,, та інших державних свят;

-його іменем може бути названа одна з вулиць села.

9.Почесний громадянин села рішенням сесії сільської ради може бути позбавлений цього високого звання, якщо він за рішенням суду був притягнутий до кримінальної відповідальності.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               А.В.Щедрик

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

( Восьма  сесія сільської ради шостого скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від „ 09 „   вересня  2011  року                                                           с.Кротенки   

 

Про затвердження  Положення  про порядок 

функціонування та  утримання кладовищ, 

що знаходяться на території 

Кротенківської сільської ради

      

       Заслухавши  голову агропромислової комісії, соціального розвитку та будівництва села – Корчагіну А.П. яка   повідомила, що  проект «Положення  про порядок функціонування та  утримання кладовищ, що знаходяться на території  Кротенківської сільської ради» було обговорено на  сходці  жителів  села Кротенки. Під час обговорення  було запропоновано  проводити поховання на кладовищах тільки «своїх» людей, тому що місця на кладовищах зовсім небагато. Керуючись  ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,     сесія Кротенківської сільської ради 

в и р і ш и л а:

1.Затвердити Положення про порядок функціонування та утримання кладовищ на території Кротенківської сільської ради з доповненнями (Додаток № 1). 

2.Затвердити Посадову інструкцію  відповідального за порядок функціонування та утримання кладовищ на території Кротенківської сільської ради (Додаток № 2).

3.Оприлюднити   Положення про порядок функціонування та  утримання кладовищ, що знаходяться на території  Кротенківської сільської ради на інформаційних  стендах.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий         комітет сільської ради.

     

 

 

Сільський голова                                                                  А.В.Щедрик

 

 

                                                                        Додаток № 1

                                                                 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

                                                                 Рішенням восьмої сесії Кротенківської          

                                                            сільської ради  шостого скликання 

                                                                    від 09.09.2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок функціонування та утримання кладовищ  на території Кротенківської сільської ради. 

Це Положення розроблено з метою реалізації положень Закону України ,,Про поховання та похоронну справу ’’ та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 р. № 193.

1. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

1.1. Для розміщення місця поховання  Кротенківською  сільською радою виділено в постійне користування відповідно до вимог земельного законодавства та гігієнічних вимог щодо облаштування і утримання кладовища у населених пунктах України (ДСанПіН 2.2.2.028.99) земельні ділянки 

- в селі Кротенки;  

- в селі Яцинова Слобідка;

- в селі Тернівщина ( земельна ділянка № 1, №2);

- в селі  Патлаївка;

- в селі Олепіри.

1.2. Функціонування та утримання кладовищ  що знаходяться на території Кротенківської сільської ради  забезпечує  Кротенківська  сільська рада та Виконавчий комітет. 

1.3. Кладовище повинно мати сплановану і впорядковану територію, та упорядковані під’їзні шляхи.

1.4. Територія кладовищ  поділяється на ряди та місця, відстань між рядами повинна становити 1 м, між ділянками поховань в ряду - 0,5 м.

1.5. На території ділянки кладовища розміщуються:  

- ритуальний майданчик;

- спеціальні місця для розміщення контейнерів для сміття;

- туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під’їзд спец транспорту.

 1.6. Територія ділянки кладовища підлягає озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

 

2. ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КЛАДОВИЩА.

2.1. На вході до кожного кладовища на спеціальному рекламному щиті розміщуються основні положення Закону України ,,Про поховання та похоронну справу ’’ інші нормативно-правові акти.

2.2. Доставка труни з тілом померлого на кладовище с.Кротенки  повинно здійснюватись спеціалізованим автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

2.3. Поховання померлих чи їх праху після кремації здійснюється лише на підставі свідоцтва про смерть. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка взяла на себе зобов’яння поховати померлого  звертається до  Кротенківської  сільської ради  по питанню виділення місця для поховання померлого. На бажання   особи, яка взяла на себе зобов’яння поховати померлого,  для поховання двох чи більше померлих виділяється місце для  родинного поховання.

2.4. Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

2.5. Довжина могили для дорослого повинна бути не менше 2 м, ширина - 1 м, глибина - не менше 1,5 м від поверхні землі до кришки труни з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути зменшені.

Відстань від дна могили до рівня ґрунтових вод повинна бути не менше 0,5 м. Над могилою влаштовується земляний насип (надмогильний горбок) висотою 0,5 м. від поверхні землі. Насип повинен виступати за межі могили для захисту її від проникнення поверхневих вод.  

Після поховання на надмогильному горбку встановлюється тимчасовий пам’ятний знак із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та смерті. На території кладовища допускається улаштування у встановленому порядку сімейних склепів. Поховання померлих у сімейних склепах здійснюється у металевих герметично запаяних трунах

2.6. Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

Назва поховання

Родинне

Подвійне

Одинарне

Урна з прахом

Площа, 
кв. м

6,6

4,8

3,3

0,64

Довжина, м

2,2

2,2

2,2

0,8

Ширина, м

3,0

2,2

1,5

0,8

Довжина, м

2,0

2,2

2,0

0,8

Ширина, м

1,0

1,0

  

1,0

0,8

У разі поховання померлого в нестандартній труні викопують могилу залежно від довжини труни.

   Самовільне поховання без дозволу Виконому сільської ради недопустиме і несе адміністративне покарання, за самовільні вчинки та захоплення території – відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

2.7. За рішенням виконавчого комітету  Кротенківської сільської ради на кладовищі можуть бути відведені ділянки для почесних поховань та ділянки для поховання померлих (загиблих) військовослужбовців (сектори військових поховань), а також сектори для поховання померлих за національною чи релігійною ознакою.

Рішення про почесне поховання приймається виконавчим комітетом  Кротенківської  сільської ради в кожному конкретному випадку.

2.8.Поховання на кладовищах, що знаходяться на території Кротенківської сільської ради  дозволяється:

- громадян, які на даний час проживали на території сільської ради;

- громадян, які проживали на території сільської ради, а на даний час їх забрали для догляду;

- якщо раніше було поховано  рідних (чоловіка, дружину) і поряд залишено місце для поховання. 

2.8. Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні  надається земельна ділянка під одинарне поховання. Догляд за могилами зазначеної категорії громадян здійснюється виконавчим комітетом  Кротенківської  сільської ради за рахунок коштів бюджету сільської ради.

2.9.Особа, що виконує роботи з монтажу намогильної споруди власними силами, гарантує збереження могил та намогильних споруд, інших елементів благоустрою, могил, що розміщені поруч з цим похованням, та здійснює відшкодовування матеріальних збитків у разі їх пошкодження.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов’язаний забезпечити прибирання території біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

Демонтаж та знесення самовільно встановлених намогильних споруд, що перевищують відведені розміри ділянки під поховання, які визначені у встановленому порядку, здійснюються за рахунок власника намогильної споруди.

 

3. УТРИМАННЯ МІСЦЬ ПОХОВАНЬ

3.1. Виконавчий комітет  Кротенківської сільської ради забезпечує:

 - установлення контейнерів для сміття і вивезення його;

- дотримання чистоти та порядку в місцях загального користування;

- виконання поточного  ремонту   огорожі, ритуального майданчику,  під’їзних доріг  та інших   елементів благоустрою.

 

3.2. На території кладовища забороняється:

- порушувати тишу та порядок;

- кататися на велосипедах, санках, ковзанах і лижах;

- обрізувати, садити та пересаджувати дерева без погодження з Виконавчим комітетом Кротенківської сільської ради;  

- вигулювати та випасати тварин;

- накопичувати сміття у невизначених для цього місцях;

 - висаджувати дерева, кущі, квіти, а також установлювати столи та лави за межами земельної ділянки, виділеної для поховання померлої особи.

 

 

 

 Сільський голова                                                                           А.В.Щедрик

 

 

 

 Додаток № 2

                                          З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

                                        Рішенням восьмої сесії Кротенківської          

                                 сільської ради  шостого скликання 

                                                  від 09.09.2011 року

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ВІДПОВІДАЛЬНОГО  ЗА  ПОРЯДОК  ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ НА ТЕРИТОРІЇ  КРОТЕНКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ.

 

I. Загальні положення

1.1.Відповідальний за порядок функціонування та утримання  кладовищ  безпосередньо підпорядковується  виконкому Кротенківської сільської ради.

1.2. Відповідальний  за порядок функціонування та утримання  кладовищ  виконує  вказівки сільського голови, а в разі його відсутності – секретаря Кротенківської сільської ради.

1.3. Відповідальний  за порядок функціонування та утримання  кладовищ  повинен знати:

-  Правила відведення місць поховання;

- санітарні норми копання могил;

- порядок проведення ритуалу похорон;

- основи організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

II. Завдання та обов'язки

2.1. Визначає місце поховання;

2.2.Керує роботами, пов’язаними з похованням.

2.3.Контролює дотримання правил охорони праці.

2.4.Керується в роботі «Положенням про порядок функціонування та утримання  кладовищ  на території Кротенківської сільської ради.

III. Права

Відповідальний за порядок функціонування та утримання  кладовищ кладовища  має право:

4.1.Брати участь в обговоренні питань, що стосуються  порядку функціонування  та утримання кладовищ, виконання  обов'язків відповідального.

4.2.Вносити на розгляд  сесії Кротенківської сільської ради  пропозиції щодо покращання роботи та організації похоронної справи, функціонування та утримання  кладовищ, та інших питань,  пов'язаних з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

4.3.В межах своєї компетенції повідомляти  виконкому  про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

 

 

 

Сільський голова                                                                    А.В.Щедрик