Рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                  

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

 (позачергова  двадцять шоста  сесія  сьомого  скликання)

 

     Р І Ш Е Н Н Я

21 грудня  2018  року                                                                                                     с.Сем’янівка                                                                 

Про затвердження Програми відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян  Сем’янівської  сільської 

ради Полтавського району Полтавської області 

на 2019 рік.

              Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 29,37 Закону України «Про автомобільний транспорт», статті 91 Бюджетного Кодексу України та з метою організації пільгового проїзду окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом, сесія Сем’янівської сільської ради 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Сем’янівської  сільської ради  Полтавського району Полтавської області  на 2019 рік (додається).

2. Визначити маршрути приміського автомобільного транспорту загального користування, на яких буде здійснюватись перевезення окремих пільгових категорій громадян Полтавського району:

- маршрут  Полтава – Кротенки (Сем’янівка) ч\з Надержинщину;

- маршрут Полтава – Сем’янівка ч\з Вороніна. 

3. Затвердити субвенцію у вигляді міжбюджетного трансферту в сумі 

77376,00 грн. з  місцевого бюджету Сем’янівської сільської ради   до Полтавського районного бюджету на відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області  на 2019 рік  за маршрутом Полтава – Сем’янівка ч\з Вороніна.

4. Погодити передачу міжбюджетних трансфертів Полтавській районній раді з місцевого бюджету Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області  на відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Сем’янівської  сільської ради на 2019 рік за маршрутом  Полтава – Сем’янівка  ч\з с.Вороніна.

5. Зобов’язати сільського голову  Щедрик А.В. укласти договір про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області до Полтавського районного бюджету на відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян Сем’янівської сільської ради на 2019 рік за маршрутом Полтава – Сем’янівка ч\з с.Вороніна.

         6.Доручити секретарю сільської ради опублікувати дане рішення на Інтернет сайті та на дошці оголошень сільської ради, депутатам сільської ради провести роз’яснювальну роботу серед виборців щодо пільгового перевезення.

        7.Управлінню соціального захисту населення Полтавської районної державної адміністрації до 31.12.2019 року надати звіт про використання  бюджетних коштів.

        8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань панування бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                      А.В. Щедрик

 

                            

 

 

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

22 червня 2018 року                                                                                  с. Сем’янівка

Про затвердження Положення

та встановлення ставок 

туристичного збору на території 

сільської ради на 2019 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 268 Податкового кодексу України, сесія Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської на 2019 рік». 

      2. Встановити ставку туристичного збору на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік, згідно додатку № 1 до цього рішення.

      3. З 01 січня 2019 року визнати таким, що втратило чинність рішення шістнадцятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 29.06.2017 року «Про затвердження Положення та встановлення ставок  туристичного збору на території сільської ради на 2018 рік».

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                              А.В.Щедрик

 

Додаток № 1

до рішення позачергової двадцять третьої сесії

 Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської

сьомого скликання

від 22.06.2018 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської

 на 2019 рік 

1. Загальні положення

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. 

2. Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до  лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально–профілактичні, із культурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка та база справляння збору

Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість всього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п.4 даного положення за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

4. Податкові агенти

Податковими агентами зі сплати туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються  сільською  радою справляти збір на умовах договору.

5. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6. Порядок сплати збору

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у  визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів .

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органи державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

        Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Відповідальність сторін

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на: 

а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються сільською  радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

8.Контроль за сплатою збору

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору  здійснює уповноважений контролюючий орган.

 

Сільський голова                                                                                                                        А.В.Щедрик

  

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я 

22 червня 2018 року                                                                                    с. Сем’янівка

Про затвердження Положення та

встановлення ставок 

єдиного податку на території 

сільської ради на 2019 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 293 Податкового кодексу України, Законом сесія Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Встановити на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області з 01.01.2019 року ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування,обліку та звітності відповідно до груп:

-перша група – 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року в розрахунку на календарний місяць;

-друга група – 20% розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в розрахунку на календарний місяць;

      2. Затвердити «Положення про єдиний податок на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік».

      3. З 01 січня 2019 року визнати таким, що втратило чинність рішення шістнадцятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 29.06.2017 року «Про встановлення ставок єдиного податку на території сільської ради на 2018 рік».

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

      5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                                                          А.В.Щедрик

 

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

22 червня 2018 року                                                                                                               с. Сем’янівка

Про затвердження Положення 

та встановлення ставки транспортного

податку на території сільської ради 

на 2019 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 267 Податкового кодексу України, сесія Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про транспортний податок на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік».

      2. Встановити ставку транспортного податку на території Сем’янівської сільської ради на 2019 рік, згідно додатку № 1 до цього рішення.

      3. З 01 січня 2019 року визнати таким, що втратило чинність рішення шістнадцятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 29.06.2016 року «Про затвердження Положення та встановлення ставки транспортного податку на території сільської ради на 2018 рік».

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                 А.В.Щедрик

 

Додаток № 1

до рішення позачергової двадцять третьої сесії

 Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 сьомого скликання 

від 22.06.2018 року 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок на території

 Сем’янівської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області

на 2019 рік

1. Визначення понять

1.1. Транспортний податок - це місцевий податок, що сплачується власниками легкових автомобілів і зараховується до місцевого бюджету. 

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

5. Ставка податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення та сплати податку

         7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

       7.4. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкового кодексу України», з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою  платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником  починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7.7 У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

7.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

 7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

7.10.Фізичні особи – платники податку мають право звертатися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає)  йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

8.Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

9. Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

10. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку

10.1. Платники транспортного податку несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

10.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю  обчислення і своєчасністю сплати до бюджету Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області транспортного податку здійснюється контролюючим органом та органом внутрішніх справ, що здійснює реєстрацію транспортних засобів. 

 

Сільський  голова                                                  А.В.Щедрик

  

СЕМ’ЯНІВСТКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   

22 червня 2018 року                                                                                                 с. Сем’янівка

Про затвердження Положення

та встановлення ставок податку

на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території

сільської ради на 2019 рік

     Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік» (додаток №1). 

2. Установити на території Сем'янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області:

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

3. Доручити секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань плануванню бюджету та фінансів.

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Сільський голова                                                       А.В. Щедрик

Додаток № 1

до рішення позачергової двадцять третьої сесії

 Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

сьомого скликання 

від 22.06.2018 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік

1. Визначення понять

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, і зараховується до місцевого бюджету. 

1.2. Об’єкти житлової нерухомості  будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1.2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок  будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу  житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку  частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж  одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах  ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

1.2.2. Садовий будинок  будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

1.2.3. Дачний будинок  житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

1.3. Об’єкти нежитлової нерухомості  будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. 

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні  готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні  торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі  гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі  допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг; 

         ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

        к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

         л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи  платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.

5.2. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.3. Пільги з податку, що сплачується на території Сем’янівської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку за 1 (один) квадратний метр загальної площі об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб (незалежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості), у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартири/квартир, незалежно від їх кількості;

б) 1 відсоток – для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості;

в) 1 відсоток - для різних типів об’єктів житлової нерухомості в  тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку/будинків  у тому числі їх часток).

6.2. Встановити ставки податку за 1 (один) квадратний метр загальної площі об’єкта нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб  (незалежно від місця розташування (зональності) об’єктів нерухомості), у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в таких розмірах:

а) 1 відсоток – будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) 1 відсоток - будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно – побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) 1 відсоток – будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування,будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) 1 відсоток (для юридичних осіб) – гаражі – гаражі (наземні та підземні) та криті автомобільні стоянки;

0 відсотка (для фізичних осіб) – гаражі – гаражі (наземні та підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) 1 відсоток – будівлі промислові та склади;

д) 1 відсоток – будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) 0 відсотка – господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, літні кухні  майстерні, вбиральні, погреби, навіси ,котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) 0 відсотка – інші будівлі.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості передбаченому підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  пункту 5.1  розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього пункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцем знаходження об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку; 

розміру ставки податку; 

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами , за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою  платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника  починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. На території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області фізичні особи можуть сплачувати податок через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податку.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою

сплати податку

12.1. Платники цього податку несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

12.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю його обчислення і своєчасністю сплати до сільського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснюється контролюючим органом. 

 

 

Сільський голова                                                                                                               А.В.Щедрик

 

 

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

22 червня 2018 року                                                                                              с. Сем’янівка

Про затвердження Положення

та встановлення ставок

збору за місця для паркування 

транспортних засобів на території

сільської ради на 2019 рік 

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 268¹ Податкового кодексу України, сесія Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік».

      2. Встановити ставку збору за місця для паркування транспортних засобів на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської на 2019 рік, згідно додатку №1 до цього рішення.

      3. З 01 січня 2019 року визнати таким, що втратило чинність рішення шістнадцятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 29.06.2017 року «Про затвердження Положення та встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на території сільської ради на 2018 рік.

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

 

             Сільський голова                                                                                                А.В.Щедрик

Додаток № 1

до рішення позачергової двадцять третьої сесії

Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської

 сьомого скликання

від 22.06.2018 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для  паркування транспортних засобів на території Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської

на 2019 рік

1. Загальні засади

Збір за місця для  паркування автотранспорту встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України (ст.268-1 розділ ХІІ).

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сесії сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2.Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської ради про встановлення збору.

3. Об’єкт і база оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування  транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або відведених місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів сільського бюджету за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів сільського бюджету.

4. Ставки збору

Ставка збору встановлена в розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Контроль за сплатою збору

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для  паркування транспортних засобів здійснює уповноважений контролюючий орган.

 

Сільський голова                                                                                                 А.В.Щедрик                                       

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської област

і(Позачергова двадцять третя сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 червня 2018 року                                                                                      с. Сем’янівка

Про затвердження Положення та

встановлення ставок акцизного

податку з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів на території

сільської ради на 2019 рік 

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, розділом VI Податкового кодексу України, сесія Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік».

      2. Встановити ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області на 2019 рік, згідно додатку № 1 до цього рішення. 

     3. З 01 січня 2019 року визнати таким , що втратило чинність рішення шістнадцятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 29.06.2017 року «Про затвердження Положення та встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради на 2018 рік».

     4. Доручити секретарю сільської ради опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань плануванню бюджету та фінансів.

 

Сільський голова                                                                                                            А.В.Щедрик

 

Додаток № 1

до рішення позачергової двадцять третьої сесії

 Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської

сьомого скликання

 від 22.06.2018 року  

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території

 Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

на 2019 рік 

1.Загальні положення

1.1. Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних  товарів на території Сем’янівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області на 2019 рік реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (далі  –  Положення) розроблено на підставі розділу VI Податкового кодексу України.

1.2.Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);

2.Платники податку

2.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – Кодексу) платником податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

5. Ставка податку

5.1. До підакцизних товарів належать:

      -  алкогольні напої,пиво;

      -  тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

5.2. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків.

6. Порядок обчислення податку 

6.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

7.Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

7.2. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар.

8.Строк та порядок сплати податку

8.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

8.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів

9.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

9.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

9.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

10. Відповідальність та контроль

10.1. Платники акцизного податку несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації з акцизного податку, до органу державної податкової служби, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

10.2.  Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання податкової декларації, повнотою і своєчасністю сплати акцизного податку до бюджету, здійснює уповноважений контролюючий орган. 

 

Сільський голова                                                                 А.В.Щедрик 

СЕМ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Позачергова двадцять друга  сесія  сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

16    травня    2018  року                                                                                                           с. Сем’янівка       

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на території  Сем’янівської сільської  ради 

Полтавського району Полтавської області на 2019 рік. 

     Керуючись статтями 269-271,273-274, 277, 281-289  Податкового  кодексу України № 2755- VІ від 02.12.2010р.  (зі змінами та доповненнями),пунктом 24 частини першої статті  ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 24.05.2017року,  сесія Сем’янівської сільської ради 

вирішила:

       1. Установити на території Сем’янівської сільської ради:

       1) ставки земельного податку на 2019 рік згідно з додатком 1;

       2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1. статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком № 2.      

2.Оприлюднити  дане рішення на офіційному інтернет – сайті сільської ради. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Сем’янівської сільської ради. 

4.Рішення набирає чинності з 01.01.2019року. 

  

Сільський голова:                                                                        А.В.Щедрик

 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я 

29 червня 2017 року                                                                                       

Про встановлення ставок 

єдиного податку на території 

сільської ради на 2018 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 293 Податкового кодексу України, Законом сесія Кротенківської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Встановити на території Кротенківської сільської ради з 01.01.2018 року ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування,обліку та звітності відповідно до груп:

-перша група – 10% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року в розрахунку на календарний місяць;

-друга група – 20% розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в розрахунку на календарний місяць;

      2. Затвердити «Положення про єдиний податок на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік».

      3. З 01 січня 2018 року визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 01.07.2016 року «Про встановлення ставок єдиного податку на території сільської ради на 2017 рік».

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Кротенківської сільської ради.

      5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

Сільський голова                                                            А.В.Щедрик 

 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я

29 червня 2017 року                           

Про затвердження Положення

та встановлення ставок

збору за місця для паркування 

транспортних засобів на території

сільської ради на 2018 рік 

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 268-1 Податкового кодексу України, сесія Кротенківської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік».

      2. Встановити ставку збору за місця для паркування транспортних засобів на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік, згідно додатку №1 до цього рішення.

      3. З 01 січня 2018 року визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 01.07.2016 року «Про затвердження Положення та встановлення ставок збору за місця для паркування транспортних засобів на території сільської ради на 2017 рік.

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Кротенківської сільської ради. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

  

             Сільський голова                                                                                            А.В.Щедрик

Додаток № 1

до рішення шістнадцятої сесії

Кротенківської сільської ради 

 сьомого скликання

від 29.06.2017 року 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за місця для  паркування транспортних засобів на території Кротенківської сільської ради

на 2018 рік

1. Загальні засади

Збір за місця для  паркування автотранспорту встановлюється на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податкового Кодексу України (ст.268-1 розділ ХІІ).

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сесії міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2.Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської ради про встановлення збору.

3. Об’єкт і база оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально відведена для забезпечення паркування  транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або відведених місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів сільського бюджету за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів сільського бюджету.

4. Ставки збору

Ставка збору встановлена в розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

5. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

6. Контроль за сплатою збору

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для  паркування транспортних засобів уповноважений контролюючий орган.

 

Сільський голова                                                                  А. В. Щедрик 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята сесія сьомого скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я  

29 червня 2017 року                                                                                        

Про затвердження Положення

та встановлення ставок 

туристичного збору на території 

сільської ради на 2018 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 268 Податкового кодексу України, сесія Кротенківської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік». 

      2. Встановити ставку туристичного збору на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік, згідно додатку № 1 до цього рішення.

      3. З 01 січня 2018 року визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 01.07.2016 року «Про затвердження Положення та встановлення ставок  туристичного збору на території сільської ради на 2017 рік».

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Кротенківської сільської ради. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

  

Сільський голова                                                              А.В.Щедрик

 

Додаток № 1

до рішення шістнадцятої сесії

 Кротенківської сільської ради 

сьомого скликання 

від 29.06.2017 року 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Кротенківської сільської ради

 на 2018 рік 

1. Загальні положення

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. 

2. Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію  Кротенківської сільської ради  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території Кротенківської сільської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до  лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально–профілактичні, із культурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

3. Ставка та база справляння збору

Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість всього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п.4 даного положення за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

4. Податкові агенти

Податковими агентами зі сплати туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються  сільською  радою справляти збір на умовах договору.

5. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

6. Порядок сплати збору

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у  визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів .

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органи державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

        Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Відповідальність сторін

Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність перерахування туристичного збору до бюджету покладається на: 

а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших закладів готельного типу, санаторно-курортних закладів;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються сільською  радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

8.Контроль за сплатою збору

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору  здійснює уповноважений контролюючий орган.

  

Сільський голова                                                      А.В.Щедрик

     

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

29 червня 2017 року                                                                                         

Про затвердження Положення 

та встановлення ставки транспортного

податку на території сільської ради 

на 2018 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, ст. 267 Податкового кодексу України, сесія Кротенківської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про транспортний податок на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік».

      2. Встановити ставку транспортного податку на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік, згідно додатку № 1 до цього рішення.

      3. З 01 січня 2018 року визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 01.07.2016 року «Про затвердження Положення та встановлення ставки транспортного податку на території сільської ради на 2017 рік».

      4. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Кротенківської сільської ради. 

      5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

       Сільський голова                                                                   А.В.Щедрик

Додаток № 1

до рішення шістнадцятої сесії

 Кротенківської сільської ради

 сьомого скликання 

від 29.06.2017 року 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про транспортний податок на території

 Кротенківської сільської ради 

на 2018 рік

1. Визначення понять

1.1. Транспортний податок - це місцевий податок, що сплачується власниками легкових автомобілів і зараховується до місцевого бюджету. 

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

5. Ставка податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1 пункту 3 цього Положення.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення та сплати податку

         7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

       7.4. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 «Податкового кодексу України», з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою  платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником  починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7.7 У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

7.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

 7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

7.10.Фізичні особи – платники податку мають право звертатися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає)  йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

8.Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

9. Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

10. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати податку

10.1. Платники транспортного податку несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

10.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю  обчислення і своєчасністю сплати до бюджету Кротенківської сільської ради транспортного податку здійснюється контролюючим органом та органом внутрішніх справ, що здійснює реєстрацію транспортних засобів. 

 

 

Сільський  голова                                                         А.В.Щедрик

  

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   

29 червня 2017 року                                                                                         

Про затвердження Положення

та встановлення ставок податку

на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території

сільської ради на 2018 рік

 

     Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Кротенківської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік» (додаток №1). 

2. Установити на території Кротенківської сільської ради:

- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 2;

- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

3. Доручити секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань плануванню бюджету та фінансів.

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

 

Сільський голова                                                       А.В. Щедрик

 

Додаток № 1

до рішення шістнадцятої сесії

 Кротенківської сільської ради 

сьомого скликання 

від 29.06.2017 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік

1. Визначення понять

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, і зараховується до місцевого бюджету. 

1.2. Об’єкти житлової нерухомості  будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1.2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок  будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу  житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку  частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж  одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах  ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

1.2.2. Садовий будинок  будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків

1.2.3. Дачний будинок  житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

1.3. Об’єкти нежитлової нерухомості  будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. 

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні  готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні  будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні  торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі  гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі  допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2. Платники податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Платниками податку, в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку; 

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом; 

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг; 

         ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

        к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

         л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи  платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості  на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.

5.2. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.3. Пільги з податку, що сплачується на території Кротенківської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Ставка податку

6.1. Встановити ставки податку за 1 (один) квадратний метр загальної площі об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб (незалежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості), у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартири/квартир, незалежно від їх кількості;

б) 1 відсоток – для житлового будинку/будинків, незалежно від їх кількості;

в) 1 відсоток - для різних типів об’єктів житлової нерухомості в  тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири / квартир та житлового будинку/будинків  у тому числі їх часток).

6.2. Встановити ставки податку за 1 (один) квадратний метр загальної площі об’єкта нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб  (незалежно від місця розташування (зональності) об’єктів нерухомості), у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, в таких розмірах:

а) 1 відсоток – будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) 1 відсоток - будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно – побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) 1 відсоток – будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування,будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) 1 відсоток (для юридичних осіб) – гаражі – гаражі (наземні та підземні) та криті автомобільні стоянки;

0 відсотка (для фізичних осіб) – гаражі – гаражі (наземні та підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) 1 відсоток – будівлі промислові та склади;

д) 1 відсоток – будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) 0 відсотка – господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, літні кухні  майстерні, вбиральні, погреби, навіси ,котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) 0 відсотка – інші будівлі.

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості передбаченому підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України у такому порядку: 

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  пункту 5.1  розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1 розділу 5 цього Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього пункту, збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцем знаходження об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку; 

розміру ставки податку; 

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами , за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою  платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника  починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. На території Кротенківської сільської ради фізичні особи можуть сплачувати податок через касу сільської ради за квитанцією про прийняття податку.

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами  авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

12. Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою

сплати податку

12.1. Платники цього податку несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку відповідно до положень Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

12.2. Контроль за повнотою справляння, правильністю його обчислення і своєчасністю сплати до сільського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснюється контролюючим органом. 

 

 

Сільський голова                                                                 А.В.Щедрик

Додаток № 2

до рішення шістнадцятої сесії

 Кротенківської сільської ради 

сьомого скликання 

від 29.06.2017 року

 

Ставки

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року

Адміністративно-територіальна одиниця,

на яку поширюється дія рішення Кротенківської сільської ради:

Код областіКод районуКод КОАТУУНайменування адміністративно-територіальної одиниці 

5300000000

5324000000

5324082400Кротенківська сільська рада 

Полтавського району Полтавської області

Класифікація будівель та спорудСтавки податку за 1 кв. метр

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

Код

найменування

для 

юридичних осібдля 

фізичних осіб

1 зона2 зона3 зона1 зона2 зона3 зона

12345678

11 Будівлі житлові х--х--

111 Будинки одноквартирні х--х--

1110 Будинки одноквартирні х--х--

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,000--1,000--

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,000--1,000--

1110.3 Будинки садибного типу 1,000--1,000--

1110.4 Будинки дачні та садові 1,000--1,000--

112 Будинки з двома та більше квартирами х--х--

1121 Будинки з двома квартирами х--х--

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,000--1,000--

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,000--1,000--

1122 Будинки з трьома та більше квартирами х--х--

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,000--1,000--

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,000--1,000--

1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,000--1,000--

13Гуртожитких--х--

130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,000--0,000--

1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 0,000--0,000--

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 0,000--0,000--

12345678

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 0,000--0,000--

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 0,000--0,000--

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 0,000--0,000--

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,000--0,000--

12 Будівлі нежитлові х--х--

121Готелі, ресторани та подібні будівлі х--х--

1211 Будівлі готельні х--х--

1211.1 Готелі 1,000--1,000--

1211.2 Мотелі 1,000--1,000--

1211.3 Кемпінги 1,000--1,000--

1211.4 Пансіонати 1,000--1,000--

1211.5 Ресторани та бари 1,000--1,000--

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання х--х--

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 1,000--1,000--

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1,000--1,000--

1212.3 Центри та будинки відпочинку 1,000--1,000--

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 1,000--1,000--

122 Будівлі офісні х--х--

1220 Будівлі офісні х--х--

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,000--0,000--

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000--1,000--

1220.3 Будівлі органів правосуддя50,000--0,000--

1220.4 Будівлі закордонних представництв 1,000--1,000--

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1,000--1,000--

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1,000--1,000--

123 Будівлі торговельні

х--

х--

1230 Будівлі торговельні х--х--

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,000--1,000--

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 1,000--1,000--

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,000--1,000--

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 1,000--1,000--

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 1,000--1,000--

1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1,000--1,000--

1230.9 Будівлі торговельні інші 1,000--1,000--

124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку х--х--

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі х--х--

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1,000--1,000--

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,000--1,000--

12345678

1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,000--1,000--

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1,000--1,000--

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 1,000--1,000--

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1,000--1,000--

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 1,000--1,000--

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1,000--1,000--

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 1,000--1,000--

1242 Гаражі х--х--

1242.1 Гаражі наземні 1,000--0,000--

1242.2 Гаражі підземні 1,000--0,000--

1242.3 Стоянки автомобільні криті 1,000--0,000--

1242.4 Навіси для велосипедів 1,000--0,000--

125 Будівлі промислові та склади х-х--

1251 Будівлі промислові5х-х--

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості 1,000--1,000--

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 1,000--1,000--

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 1,000--1,000--

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 1,000--1,000--

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 1,000--1,000--

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості 1,000--1,000--

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 1,000--1,000--

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості 1,000--1,000--

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 1,000--1,000--

1252 Резервуари, силоси та склади

х--хх

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,000--1,000--

1252.2 Резервуари та ємності інші 1,000--1,000--

1252.3 Силоси для зерна 1,000--1,000--

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,000--1,000--

1252.5 Склади спеціальні товарні 1,000--1,000--

1252.6 Холодильники 1,000--1,000--

1252.7 Складські майданчики 1,000--1,000--

1252.8 Склади універсальні 1,000--1,000--

12345678

1252.9 Склади та сховища інші 1,000--1,000--

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення х--х--

1261 Будівлі для публічних виступів х--х--

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1,000--1,000--

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1,000--1,000--

1261.3 Цирки 1,000--1,000--

1261.4 Казино, ігорні будинки 1,000--1,000--

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 1,000--1,000--

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1,000--1,000--

1262 Музеї та бібліотеки х--х--

1262.1 Музеї та художні галереї 0,000--0,000--

1262.2 Бібліотеки, книгосховища 0,000--0,000--

1262.3 Технічні центри 0,000--0,000--

1262.4 Планетарії 0,000--0,000--

1262.5 Будівлі архівів 0,000--0,000--

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 0,000--0,000--

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів5 х--х--

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,000

--0,000--

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,000--0,000--

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів  0,000--0,000--

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 0,000--0,000--

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 0,000--0,000--

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 0,000--0,000--

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,000--0,000--

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 0,000--0,000--

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 0,000--0,000--

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів х--х--

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 0,000

--0,000--

1264.2 Лікарні профільні, диспансери 0,000--0,000--

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 0,000--0,000--

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 0,000--0,000--

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 0,000--0,000--

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 0,000--0,000--

12345678

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 0,000--0,000--

1265 Зали спортивні х--х--

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 1,000--1,000--

1265.2 Басейни криті для плавання 1,000--1,000--

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 1,000--1,000--

1265.4 Манежі легкоатлетичні 1,000--1,000--

1265.5 Тири 1,000--1,000--

1265.9 Зали спортивні інші 1,000--1,000--

127 Будівлі нежитлові інші х--х--

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 х--х--

1271.1 Будівлі для тваринництва 0,000--0,000--

1271.2 Будівлі для птахівництва 0,000--0,000--

1271.3 Будівлі для зберігання зерна 0,000--0,000--

1271.4 Будівлі силосні та сінажні 0,000--0,000--

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства 0,000--0,000--

1271.6 Будівлі тепличного господарства 0,000--0,000--

1271.7 Будівлі рибного господарства 0,000--0,000--

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 0,000--0,000--

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 0,000--0,000--

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5х--х--

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 0,000--0,000--

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1,000--1,000--

1272.3 Цвинтарі та крематорії 0,000--0,000--

1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою хх-х--

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 0,000--0,000--

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 0,000--0,000--

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 0,000--0,000--

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше х--х--

1274.1 Казарми збройних сил 0,000--0,000--

1274.2 Будівлі міліцейських та пожежних служб 0,000--0,000--

1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 0,000--0,000--

1274.4 Будівлі лазень та пралень 1,000--0,000--

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0.000--0,000--

 

 

Сільський голова                                                  А.В. Щедрик

 

Додаток № 3

до рішення шістнадцятої сесії

 Кротенківської сільської ради 

сьомого скликання 

від 29.06.2017 року

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2018 рік та вводяться в дію з 01 січня 2018 року

Адміністративно-територіальна одиниця,

на яку поширюється дія рішення Кротенківської сільської ради

Код областіКод районуКод КОАТУУНайменування адміністративно-територіальної одиниці  

5300000000

5324000000

5324082400Кротенківська сільська рада 

Полтавського району Полтавської області

Група платників, категорія/класифікація

будівель та спорудРозмір пільги

(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Для фізичних осіб х

-гаражі наземні100 %

-гаражі підземні100 %

-стоянки автомобільні криті100 %

-навіси для велосипедів100 %

Для фізичних і юридичних осіб:

-господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо100 %

-інші будівлі, що не ввійшли в перелік згідно додатка 2100 %

 

 

Сільський голова                                                        А.В. Щедрик

                                

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я 

 29 червня 2017 року                                                                               

Про затвердження Положення та

встановлення ставок акцизного

податку з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів на території

сільської ради на 2018 рік

      Керуючись п.24 ст.26, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7,10,12 розділу І, розділом VI Податкового кодексу України, сесія Кротенківської сільської ради 

В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити «Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік».

     2. Встановити ставки акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік, згідно додатку № 1 до цього рішення. 

     3. З 01 січня 2018 року визнати таким , що втратило чинність рішення п’ятої сесії Кротенківської сільської ради сьомого скликання від 01.07.2016 року «Про затвердження Положення та встановлення ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території сільської ради на 2017 рік».

     4. Доручити секретарю сільської ради опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань плануванню бюджету та фінансів. 

 

Сільський голова                                                              А.В.Щедрик

 

Додаток № 1

до рішенням шістнадцятої сесії

 Кротенківської сільської ради

сьомого скликання

 від 29.06.2017 року 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Кротенківської сільської ради

на 2018 рік

1.Загальні положення

1.1. Положення про акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних  товарів на території  Кротенківської сільської ради

на 2018 рік реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України (далі  –  Положення) розроблено на підставі розділу VI Податкового кодексу України.

1.2.Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом України як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції);

2.Платники податку

2.1. Відповідно до пп. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Податкового кодексу України (далі – Кодексу) платником податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.2. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі  підакцизних товарів.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

5. Ставка податку

5.1. До підакцизних товарів належать:

      -  алкогольні напої,пиво;

      -  тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

5.2. Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу, ставка податку становить 5 відсотків.

6. Порядок обчислення податку 

6.1. Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

7.Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

7.2. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар.

8.Строк та порядок сплати податку

8.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим Кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

8.2. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів

9.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

9.1. Базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

9.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

10. Відповідальність та контроль

10.1. Платники акцизного податку несуть відповідальність за неподання у встановлені терміни податкової декларації з акцизного податку, до органу державної податкової служби, за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів.

10.2.  Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання податкової декларації, повнотою і своєчасністю сплати акцизного податку до бюджету, здійснює уповноважений контролюючий орган. 

  

Сільський голова                                                              А.В.Щедрик                                              

     

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята  сесія  сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

29   червня  2017  року                                                                                      

Про встановлення податку на майно в частині

плати за землю на території Кротенківської 

сільської ради в 2018 році. 

     Керуючись пунктами 24,28,35 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12,206 Земельного Кодексу України, статтями 269-271,273-274, 277, 281-289  Податкового  кодексу України № 2755- VІ від 02.12.2010р.  (зі змінами та доповненнями), сесія сільської ради 

вирішила:

1.Установити на території Кротенківської сільської ради податок на майно в частині плати за землю на 2018 рік. 

2.Затвердити « Положення про плату за землю  на території  Кротенківської сільської ради на 2018 рік»  згідно з додатком № 1 до цього    рішення.

3.Встановити  ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Кротенківської сільської ради відповідно до  «Положення про плату за землю  на території Кротенківської сільської ради на 2018 рік».

4.Оприлюднити  дане рішення на офіційному інтернет - сайті Кротенківської сільської ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію по вирішенню земельних спорів та здійснення контролю за використанням та охороною земель при  Кротенківській сільській раді.

   Сільський голова:                                                                              А.В.Щедрик

 

                                                                     Додаток № 1

до рішення шістнадцятої  сесії  Кротенківської

сільської ради сьомого скликання  від 29  червня  2017 року

Положення 

про плату за землю на території  

 Кротенківської   сільської ради на 2018 рік 

Згідно п. 1 статті 284 Податкового кодексу України :

    Кротенківська сільська рада  встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Кротенківської сільської ради.     

    Кротенківська сільська рада  до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Кротенківської сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

    Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

1. Платники земельного податку  

1.1. Платниками податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового Кодексу України № 2755- VІ від 02.12.2010р.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком  

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого статтею 289 Податкового кодексу України № 2755- VІ від 02.12.2010р;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Кротенківською сільською радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовується не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. 

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пунктів 5 та 6  цього Положення. 

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 

1 -- відсотку від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у пункті 5.2 цього Положення.

5.2. Ставка податку за земельні ділянки:

підпункт

Функціональне використання земельної ділянкиСтавка податку у відсотках від грошової оцінки землі

5.2.1.що перебувають у постійному користуванні юридичних осіб  державної та комунальної форми власності, коло яких визначено  ст. 92 Земельного кодексу України0,1

5.2.2.які перебувають у постійному  користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності), 3 

за винятком сільськогосподарських угідь (1%)

5.2.3.державної та комунальної власності, що знаходяться у користуванні юридичних осіб, право користування якими в установленому законом порядку не оформлене (Дія цього підпункту не поширюється у випадках звільнення земельних ділянок від оподаткування або наявності пільг щодо сплати земельного податку)  3 

за винятком сільськогосподарських угідь (1%)

5.2.4.зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб0,1

5.2.5.для сільськогосподарських угідь 

(для ведення особистого селянського господарства по вартості -  ріллі)  1

5.2.6.комерційного призначення2,5

5.2.7.для ведення: садівництва, колективного садівництва, індивідуального садівництва 1

 (багаторічних насаджень) 

5.2.8.на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів3

5.2.9.на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється із застосуванням таких коефіцієнтів:

- міжнародного значення – 7,5;

- загальнодержавного значення – 3,75

- місцевого значення – 1,51

5.2.10.органів державної влади та органів місцевого самоврядування0,01

5.2.11.дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності і джерел фінансування, закладів культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету0,01

5.2.12.для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку0,01

5.2.13.надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії0,25

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, норматину грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами  населених пунктів, встановлюється у розмірі 1 відсотку  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області за винятком земельних ділянок, зазначених у пункті 6.2 цього Положення.

6.2. Ставка податку за земельні ділянки:

підпункт

Функціональне використання земельної ділянкивідсоток  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Полтавській області

6.2.1.які перебувають у постійному  користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної форми власності)3 

за винятком сільськогосподарських угідь (1%)

6.2.2.комерційного, рекреаційного призначення та землі промисловості5

6.2.3.для індивідуального садівництва, індивідуального дачного будівництва 3

7. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 7.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 7.1 даного положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року  подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/ зміну земельної для застосування пільги. 

      Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

8. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

8.1 Від сплати податку звільняються:

8.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

         Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

          У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

8.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

8.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8.1.6.державні та комунальні дитячі санаторно – курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно – курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податкупротягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організаці;

8.1.5.  державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо – юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо – юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно – спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди.  У разі   виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організаці;

8.1.7. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів; 

8.1.8. заповідники, у тому числі історико – культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної форми власності. 

9. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується податок за:   

9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

9.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

9.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

10. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.        У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

10.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

         Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

11. Податковий період для плати за землю  

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

12. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

          Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

         У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами(за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

       У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи  до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

       Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення вважається скасованим (відкликаним).

        Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

-розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

   У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними

підтвердженими платником податку  на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення  вважається скасованим (відкликаним). 

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

    За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 7.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

         Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

13. Строк сплати плати за землю  

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

          У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки  щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

    Фізичними особами у сільській та селищній місцевоті земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України. 

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

14. Орендна плата

14.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

     Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової  політики.

      Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

14.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

14.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

14.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

14.5.  Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

14.5.1. не може бути меншою  трьохкратного розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на території Кротенківської сільської ради;

14.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

14.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 14.5.2., у разі визначення орендаря на конкурентних засадах. 

14.5.4. для пасовищ у населених пунктах,яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

14.5.5.для баз олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

14.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

14.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог пунктів  12 – 13 цього Положення.

Примітка: 

а) При здачі орендарем в оренду приміщень орендна плата за частку земельної ділянки, яка відповідає частці приміщення, нараховується відповідно до функціонального призначення зданого в оренду приміщення.

б) Орендна плата за частки земельних ділянок, наданими у спільне користування, нараховується відповідно до функціонального використання земельної ділянки, визначеного для кожного з землекористувачів.

в) При наданні в оренду суб’єктам підприємницької діяльності нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, до визначення часток в будинковолодіннях та загальних площ прибудинкових територій, вважати, що площа земельної ділянки відповідає площі орендованого приміщення або площі забудови. 

          Розпорядчий документ про надання в оренду нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності, є підставою для укладання договору оренди землі під цими приміщеннями.

15. Індексація нормативної грошової оцінки земель

15.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

    Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок. 

15.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кі = І:100,

    де І – індекс споживчих цін за попередній рік.

    У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

    Коєфіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. 

15.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,  не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель. 

 

Сільський голова:                                                                                А.В.Щедрик 

 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

(Шістнадцята  сесія  сьомого  скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

29   червня  2017  року                                                                                       

Про затвердження показників грошової оцінки 

земель населених пунктів сільської ради на 2018  рік. 

     Керуючись статтями 12,201 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року, ст.ст. 271, 289 Податкового кодексу України,  розглянувши документацію з нормативно грошової оцінки земельних ділянок у межах сіл: Сем'янівка (попередня назва села – Кротенки), Патлаївка, Тернівщина, Олепіри, Яцинова Слобідка   Кротенківської сільської ради,розроблену в 2016 році  КП «Полтавський районний центр земельного кадастру» та затверджену рішенням шостої сесії сьомого скликання Кротенківської сільської ради від 21.07.2016 року,  сесія сільської ради 

вирішила: 

1. Враховуючи коефіцієнт індексації за 2016 рік  нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель 

населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення становить  – 1,06, сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) становить – 1,0

затвердити середньозважені показники нормативної грошової оцінки земель 1м ² за функціональним призначенням в межах населених пунктів сільської ради станом на 2017 рік: 

Функціональне призначення земельЦіна грн. за  1м ²

с.Сем'янівкас.Патлаївкас.Тернівщинас.Олепірис.Яцинова Слобідка

 житлової забудови107,8489,7399,7292,4289,73

громадського призначення75,4962,8269,8164,6962,82

комерційного призначення269,61224,33249,31231,06224,33

 транспорту та зв’язку107,8489,7399,7292,4289,73

рекреаційного призначення53,9244,8749,8646,2244,87

технічної інфраструктури70,1058,3264,8260,0758,32

промисловості129,42107,67119,67110,91107,67

сільськогосподарського призначення під господарсь- 

кими  будівлями і спорудами107,8489,7399,7292,4289,73

інші відкриті землі10,788,989,979,248,98

сільськогосподарських угідь :

рілля1,582,511,570,760,36

багаторічні насадження1,161,110,690,300,39

сіножаті1,001,060,790,290,16

пасовища0,760,820,75---0,14

2. Дані показники підлягають перегляду після затвердження щорічного коефіцієнту  індексації нормативної грошової оцінки земель за 2017 рік. 

  Сільський голова:                                                                                                  А.В.Щедрик

 

 

     

       КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17 лютого   2017  року                                                                                                                                № 6

Про приведення тарифів  

на послуги з  централізованого водопостачання 

до рівня економічно – обґрунтованих 

витрат комунальному підприємству 

«Сем’янівський Водограй».

         Відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 року,  та «Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)», ст.3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши звернення директора КП «Сем’янівський водограй»  вихідний № 7 від 18.01.2017 року щодо приведення до рівня економічно – обгрунтованих витрат тарифів на послуги водопостачання, враховуючи  рішення громадських слухань членів територіальної громади села Сем’янівка, Полтавського району, Полтавської області, беручи до уваги відсутність  на території сільської ради іншого підприємства, що надає послуги з водопостачання, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Кротенківської  сільської ради 

в и р і ш и в: 

1.Встановити, шляхом коригування складових, тарифи на послуги з централізованого водопостачання, які надаються комунальним підприємством «Сем’янівський  Водограй»  з 01.03.2017 року:

№ п/пКатегорія споживачівТариф (грн./куб. метр води)

1Для населення 20,00

2Для бюджетних установ20,00

3Для інших підприємств та організацій20,00

 

2.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті сільської ради та на дошці оголошень.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Голова виконкому                                                                      А.В.Щедрик                      

 

******* 

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

 (п’ята  сесія  сьомого  скликання)

     Р І Ш Е Н Н Я 

01 липня 2016 року                                                                                                                  с.Кротенки 

Про перейменування Кротенківської 

сільської ради Полтавського району

Полтавської області.

     В зв’язку із перейменуванням села Кротенки на село Сем’янівка Полтавського району, Полтавської області Постановою Верховної Ради України від 12.05.2016 року № 1353-УІІІ, з метою приведення до відповідності  назви сільської ради, сесія Кротенківської сільської ради  1. Змінити  назву   Кротенківської сільської ради Полтавського  району Полтавської області на Сем’янівську сільську раду Полтавського району Полтавської  області. Вважати офіційною назву «Сем’янівська сільська рада Полтавського району Полтавської області». 

2. Змінити  назву виконавчого комітету   Кротенківської сільської ради Полтавського  району Полтавської області на  виконавчий комітет Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської  області. Вважати офіційною назву « виконавчий комітет Сем’янівської сільської ради Полтавського району Полтавської області». 

3.Доручити сільському голові  - Щедрику А.В.  зареєструвати зміни в відомостях про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську агропромислову комісію, соціального розвитку та будівництва села.  

Сільський голова                                                                           А.В.Щедрик                                   

  

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Полтавського району

Полтавської області

 (Третя сесія  сьомого  скликання)

     Р І Ш Е Н Н Я

16 лютого  2016  року                                                                  с.Кротенки  

Про перейменування назв вулиць та 

провулку в селах Кротенки, Тернівщина,

Яцинова Слобідка Полтавського району 

        Після  проведеного громадського обговорення та опитування населення,   відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки» № 317-VІІІ від 09.04.2015 року,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Кротенківська сільська рада                         

В И Р І Ш И ЛА:   

1.Затвердити перелік назв вулиць та провулків Кротенківської сільської ради, що підлягають перейменуванню:

- село Кротенки:  вулиці Леніна, Комсомольська, 1 Травня, провулок Радянський;

- село Тернівщина:  вулиці Фрунзе, Калініна;

- село Яцинова Собідка: вулиця Кірова.

2.1.Перейменувати  вулиці та провулок  в селі Кротенки:

           - вулицю Леніна на вулицю Центральна  з відповідними номерами        

             домогосподарств;

           - провулок  Радянський  на провулок  Квітучий з відповідними 

              номерами домогосподарств;

2.2.Перейменувати вулицю  Кірова на вулицю  Слобідська  в селі  

             Яцинова Собідка  з відповідними  номерами домогосподарств;

     2.3. Перейменувати вулиці  в селі Тернівщина :

           - вулицю  Фрунзе на вулицю  Молодіжна, з відповідними номерами    

               домогосподарств;

           - вулицю  Калініна на вулицю   Калинова, з відповідними номерами  

             домогосподарств.

3.Сільському голові – Щедрику А.В.  при прийнятті рішення про перейменування назв вулиць та провулку в селах Кротенки, Тернівщина, Яцинова Собідка  Полтавського району керуватися результатами опитування населення та даним рішенням сесії сільської ради.

4.Зобов’язати всіх суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй діяльності адреси, застосовувати нові найменування вулиць та провулків.

5.Доручити секретарю сільської ради Черниш Л.Б.:

     5.1. Оприлюднити дане рішення  на офіційному веб-сайті Кротенківської            

           сільської ради. 

     5.2.Направити лист та дане рішення  до ДП «Національні інформаційні                    

           системи» для внесення нових назв вулиць та провулку до словників 

           вулиць Єдиних та Державних реєстрів інформаційної мережі МЮУ.

6.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                          А.В.Щедрик                                       

*****

КРОТЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

(позачергова сорок друга сесія шостого  скликання) 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 09 лютого 2015  року                                                                        с.Кротенки  

Про затвердження  Порядку 

присвоєння та зміни  поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна 

на території Кротенківської

сільської ради. 

З метою впорядкування  нумерації об’єктів нерухомості на території Кротенківської сільської ради,  керуючись  Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі аналізу регуляторного впливу, сесія Кротенківської сільської ради

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння  та зміни поштових адрес  об’єктам нерухомого майна на території Кротенківської сільської ради згідно додатку. 

2. Термін дії даного рішення – безстроково.

3. Доручити секретарю Кротенківської  сільської ради Черниш Л.Б. оприлюднити дане рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на   агропромислову комісію, соціального розвитку та будівництва села.

 

Сільський  голова                                                                              А.В.Щедрик  

         

  Додаток 

до рішення позачергової 42-ї сесії

Кротенківської сільськоїї  ради 6-го скликання 

від 09 лютого 2015 р.  

                                                                                                     

                                          Порядок 

 присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна   на території   Кротенківської сільської  ради

                   1. Загальні положення

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Кротенківської сільської  ради (далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Кротенківської сільської   ради єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

Положення вводиться з метою впорядкування та нормалізації інформації щодо наданих адрес.

Порядок надання адрес діє на території Кротенківської сільської ради і є обов’язковим для виконання громадянами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності. Кожному об’єкту нерухомого майна або земельній ділянці надається унікальна на території  Кротенківської сільської ради адреса.

Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

•адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

•нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;

•будинок – жила чи нежила будівля;

•тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

•власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;

•домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;

•жилий ( житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;

•квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;

•комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;

•нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

•об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;

•окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;

•приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;

•самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо). 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я сільського голови.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси додаються такі документи:

•для фізичної особи – копія паспорту;

•для юридичної особи – копія Статуту;

•копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку;

• картографічний матеріал, щодо фактичного місця розташування земельної ділянки чи об’єкта нерухомого майна.

•копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;

 •документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

•дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, у разі присвоєння поштової адреси об’єктам незавершеного капітального будівництва;

•     документ (ксерокопія) про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Кротенківської сільської  ради (у випадках, передбачених законодавством) або Договір (ксерокопія) про пайову участь замовників у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Кротенківської сільської  ради з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів.

 •      В разі зміни цільового призначення земельної ділянки – копія договору на 

            виконання робіт по виготовленню проекту із землеустрою щодо відведення   

            земельної ділянки в зв’язку зі зміною цільового призначення  земельної ділянки.

 2.3 Заява про надання чи зміну адреси об’єктам нерухомого майна або земельним ділянкам направляється сільським головою для подальшого розгляду та виконання агропромисловій комісії соціального розвитку та будівництва села.

2.4. Підготовка проектів рішень сесії Кротенківської сільської  ради здійснюється агропромисловою комісією, соціального розвитку та будівництва села.

2.5.Надання та зміна адрес здійснюється рішенням сесії Кротенківської сільської ради.

2.6. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення сільської  ради не повинен перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

2.7. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п.2.2. цього Порядку, Кротенківська сільська рада надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.8. У разі прийняття позитивного рішення сільської ради, заявникам надаються витяги з рішенням сесії сільської ради   стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з  рішення сесії  стосовно розгляду вказаної заяви.

3. Види адрес та особливості їх присвоєння.

3.1. Надання адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється у відповідності з вимогами порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно (приклад: Полтавська  область, Полтавський район,  вул. Нікітченка, будинок 5).

           Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння),  та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння),  квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації): Полтавська область, Полтавський район, село Кротенки, вулиця Нікітченка, будинок 27, квартира 1.

 Скорочена адреса: Полтавська обл.., Полтавський р-н., вул. Нікітченка, буд. 27, кв. 1. 

3.2. Надання адрес чи їх зміна допускається земельним ділянкам на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (житлові будинки, домоволодіння, адміністративні, громадські, господарські, промислові і побутові будівлі нерозривно пов'язані із землею) або незабудованим земельним ділянкам.

3.3. Земельним ділянкам, вільним від забудови, надаються адреси у випадку прийняття сільською радою рішення щодо виконання певних дій з такими ділянками та у випадку розробки документації із землеустрою (винесення на аукціон, надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки тощо). 

3.4. Якщо з об’єкту нерухомого майна можливе виділення окремо розташованих будівель та споруд у відособлений  об’єкт нерухомості (надані картографічні матеріали та відповідні документи), то   кожному відособленому об’єкту  та земельній ділянці, на який він розташований, надається окрема адреса. При цьому одній з них залишається вже існуюча адреса, а кожній з відокремлених земельних ділянок надається така ж адреса з доданням літери.

3.5.Будівлям та спорудам , які розташовані на перехресті вулиць рівних категорій,  адреса надається по вулиці, на яку виходить головний фасад будівлі.           

3.6. Об’єкту нерухомого майна та земельній ділянці, на якій він розташований, адреса надається по найменуванню існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше). Номер об’єкту назначається  наступним після суміжного об’єкту з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови.           

3.7. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці використовуючи менший номер об’єкту з додаванням до нього  літери.

Наприклад:

Повна адреса (для реєстрації):  Полтавська область, Полтавський район, село Кротенки, вулиця Нікітченка, будинок 27а

Скорочена адреса:  Полтавська обл.., Полтавський р-н., вул. Нікітченка, буд. 27а.

3.8. При об’єднанні двох земельних ділянок та розташованих об’єктів нерухомості, заново утвореній земельній ділянці надається адреса з меншим номером.

3.9. Вбудовані (вбудовано-прибудовані) у житлові будинки приміщення (як частини житлового будинку) мають таку ж адресу, що і житловий будинок.

3.10. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

3.11. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях сесії сільської ради.

3.12. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

•спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;

•окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;

•вбудованим приміщенням;

•приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

•об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

3.13. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією агропромислової комісії, соціального розвитку та будівництва села  на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3.14. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

•вулиця;

•провулок;

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

На території Кротенківської сільської ради в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2.

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території  Кротенківської сільської ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

 Сільський голова                                                                                А.В.Щедрик