ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

 

Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розгляду «Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області»»

З метою врахування громадських інтересів та у зв’язку з розробленням містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555, Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», наказу Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р., Сем’янівська сільська рада повідомляє про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розгляду «Звіту про стратегічну екологічну оцінку «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області»».

З матеріалами Звіту про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитись та надати пропозиції в Сем’янівській сільській раді щоденно (крім вихідних) з 21.05.2019 р. в робочий час за адресою: с. Сем’янівка, Полтавський район, Полтавська область, вул. Центральна, буд. 23.

Строк завершення прийому пропозицій – 21.06.2019р.

 

 Полтавська районна рада

Комунальне підприємство «Планування і забудова територій

Полтавського району та здійснення архбудконтролю»

вул. Шевченка, 7, м. Полтава, 36011; тел. (0532) 69-18-83, 

(0532) 69-18-82; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Стратегічна екологічна оцінка містобудівного проекту

Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області

Замовник:Сем'янівська сільська рада

Рішення позачергової двадцять сьомої сесії сьомого скликання Сем’янівської сільської ради від 01 березня 2019 року про розробку Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка

Директор КП «Планування і забудова територій Полтавського району та здійснення архбудконтролю»    С.К.Телегін

Головний архітектор проекту

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №001670С.К.Телегін 

РозробивО.О.Трегубов/.

Полтава – 2019

Вступ.

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Поява цієї концепції пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку країн, регіонів і населених пунктів.

Стратегічна екологічна оцінка стратегій, планів і програм дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи. 

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку. В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки.

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні.

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади (Стратегії) державної екологічної політики на період до 2020 року» (ухвалено Верховною Радою України 21 грудня 2010 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії «Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління». 

У 2012 році Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (від 17.12.2012 р. № 659) затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище». 

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», від 12.10.2018 року. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

Звіт про СЕО.

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проектом «Детальний план території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області» обґрунтовується та розглядається можливість уточнення планування та забудови земельних ділянок розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації простору, яка має забезпечувати стійкий розвиток території.

Детальний план території передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій; 

– обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

– визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Детальний план ілюструє інвестиційні наміри та дає можливість їх попереднього узгодження з відповідними органами державного управління та місцевого самоврядування. 

Детальний план розроблений відповідно до Рішення позачергової двадцять сьомої сесії сьомого скликання Сем’янівської сільської ради від 01 березня 2019 року «Про розробку Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка». Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розробці Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області, враховується: Схема планування території Полтавської області, Генеральний план с. Сем’янівки, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Проект розроблений у відповідності з: Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»; ДБН В.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»; ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»; ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

На території, яка охоплюється детальним планом, розглядається можливість уточнення планування та забудови земельної ділянки рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, а саме розміщення на вказаній ділянці будівель рекреаційного призначення, адміністративно-побутових та господарських будівель, під’їзних шляхів до цих будівель та розворотних майданчиків.

Територія детального планування частково входить до складу ландшафтного заказника місцевого значення «Кротенківський» загальною площею 28,5 га. 

На території детального проектування розміщується забудова: одноповерхові кам’яні та дерев’яні нежитлові будівлі рекреаційного призначення, господарські будівлі, будівля ресторану, штучні водойми. На даний час пансіонат не відповідає сучасним вимогам енергозбереження та санітарним правилам планування та забудови, які пред'являються до таких об'єктів і не задовольняє потреби та потребує реконструкції.

Будівлі пансіонату фізично зношені і застарілі, а функціонально-просторове та композиційне вирішення не задовольняє потреби ТОВ «ПРОМІНЬ-365», з урахуванням намірів реконструювати даний рекреаційний комплекс, нежитлові будівлі рекреаційного призначення можуть бути знесеними без будь-якої значної шкоди.

Детальним планом території, розробленим згідно з вимогами ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території», передбачено реконструкцію рекреаційного комплесу по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області. Детальний план території відповідає нормам і вимогам Законів України «Про охорону атмосферного повітря» і «Про охорону навколишнього природного середовища», і не надасть негативного впливу на навколишнє природне середовище.

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Територія проектування знаходиться в с. Сем’янівка Полтавського району Полтавської області, населення якого становить 989 осіб. 

Село Сем’янівка розташоване на річці Ворскла, за 5 кілометрів вище за течією від міста Полтава. Вище Кротенок за течією розташоване село Петрівка, нижче за течією прилягає село Патлаївка, на протилежному березі річки – село Тернівщина. Поруч проходить автомобільна дорога Н12. Відстань автомобільними шляхами від центру Полтави – 13 км. 

Орган місцевого самоврядування – Сем'янівська сільська рада, до якої входять також села Олепіри, Патлаївка, Тернівщина, Яцинова Слобідка. 

За природними умовами с. Сем’янівка розташоване в межах плато лісостепової зони України. Середня висота над рівнем моря 87 м.

Територiальний розвиток населених пунктiв та їх транспортних магiстралей в бік запланованого об’єкту не передбачається.

Згідно будівельних норм, відповідно кліматичного районування с. Сем’янівка розташоване в І-му (Північно-західному) кліматичному районі (додаток Б «Архітектурно-будівельне районування території України» ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДСТУ НБВ.1.1-27:2010).

За сейсмічною характеристикою територія відноситься до несейсмічної зони – 5 балів, (Карта ОСР 2004-А Украины, ДБН В.1.1-12:2006 «Строительство в сейсмических районах Украины»). 

Проектна територія складається з земельних ділянок: кадастровий номер 5324082401:01:002:0216 площею 5,3317 га та кадастровий номер 5324082401:01:002:0139 площею 2.1679 га і знаходиться у користуванні ТОВ «ПРОМІНЬ-365». Цільове призначення земельних ділянок – 

для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. 

Опис меж:

-з півдня та сходу – землями рекреаційного призначення;

-з заходу – землями для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби, а також рекреаційними територіями; 

-з північного – землями не наданими в користування.

Земельна ділянка має пересічений, складний рельєф, проектом передбачене максимальне збереження природного ландшафту. 

Ділянка проектування передбачається для рекреаційних функцій. Ділянка входить до складу ландшафтного заказника місцевого значення «Кротенківський», що являє собою природний комплекс, з різноманітним ландшафтом та рослинним покривом. Найбільш цінні лісові насадження розташовані на території пансіонату «Кротенківський». На лучних ділянках відмічено різноманіття трав'янистого покриву. Досить цінне ботанічне та ландшафтне значення мають крутосхили із степовою рослинністю, які спускаються із східного боку до р. Ворскла. Всі ці умови створюють придатне середовище для проведення рекреаційних функцій. 

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059- VIII від 23.05.2017 об’єкт детального планування не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і не підлягає оцінці впливу на довкілля.

При розробці ДПТ враховані ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова території», Державні санітарні правила і норми, витримані санітарно-захисні зони від території кладовища традиційного поховання, що розташоване на схід, охоронні зони кабельних ліній електропередач, зона санітарної охорони водопроводу, санітарно-захисні смуги самопливної та зливової каналізації, санітарна зона від локальних очисних споруд.

Територія в процесі освоєння потребує інженерної підготовки та робіт для забезпечення відведення поверхневих і талих вод за межі території. Існуючий рельєф і планування території забезпечують водовідведення з урахуванням того, що стоки будуть відводитись організованою системою відведення зливових вод.

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: Статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного середовища». Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

- виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров'я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 

- планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу; 

- проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів; 

- узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було обґрунтовано; 

- забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду; 

- у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище; 

- компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

- оцінка сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку; 

- поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища; 

- використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля.

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

а) для довкілля, у тому числі для населення

 

Геологічне середовище. Ґрунти. Реконструкція рекреаційного комплексу не спричиняє змін сформованих в даній місцевості геологічних та стуктурно-технологічних властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. При необхідності зняття і переносу родючого шару ґрунту, який попадає під будівлі, споруди та технологічні проїзди, відповідно чинного законодавства буде розроблено проектом землеустрою. 

Атмосферне повітря. Шкідливі викиди в атмосферу відсутні.

Вплив фізичних факторів. Об’єкт містобудування не створює ультразвук, електричні і електромагнітні поля та іонізуючі випромінювання. Вплив на природне середовище відсутній. Об’єкт детального планування не є джерелом теплових викидів. 

Водне середовище. При експлуатації об’єкта неможливе забруднення ґрунту та підземних вод. 

Вплив на соціальне середовище - позитивний, оскільки передбачено благоустрій для відпочинку людей. 

При проведенні будівельно-монтажних робіт забруднення атмосфери буде пов’язане зі зварювальними та газорізальними операціями (викиди зварювального аерозолю і ін.), проведенням фарбувальних робіт (пари розчинників лакофарбових матеріалів) та експлуатацією будівельної техніки (викиди відпрацьованих газів від двигунів). Вплив короткочасних джерел забруднення атмосфери є локальним, нетривалим і не дасть відчутного впливу на екологічну рівновагу району розміщення проектованого об’єкту.

Загалом реконструкція рекреаційного комплексу буде сприяти економічному та соціальному розвитку Полтавського району, а також рекреаційному потенціалу в регіоні.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка на якій розміщений рекреаційний комплекс частково знаходиться в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Кротенківський».

Ландшафтний заказник місцевого значення «Кротенківський», створено Рішенням облради від 27.10.94. Заказник входить до природно-заповідного фонду України, і має особливий режим охорони, відтворення і використання. На території заказник а зростають різновікові змішані насадження. 

Основними завданнями Заказника є:

-збереження в природному стані лісових масивів;

-збереження та відновлення чисельності видів тварин (риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців) всіх видів, в тому числі занесених до Червоної книги Украіни;

-охорона місць розмноження видів диких тварин;

-здійснення науково-дослідних робіт;

-підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

Планова діяльність не передбачає послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки. При проведенні планової діяльності буде можливе під час здійснення моніторингу атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінки складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.

Кумулятивний вплив. Імовірність того, що реалізація планової діяльності призведе до таких можливих впливів нa довкілля або здоров'я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Транскордонний плив відсутній.

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою поліпшення стану навколишнього природного середовища даним проектом передбачені наступні містобудівні та інженерні заходи по облаштуванню території, що розглядається даним детальним планом:

- функціонально-планувальна організація території з урахуванням діючих планувальних обмежень;

- інженерна підготовка території (виконання вертикального планування території, впорядкування поверхневого стоку);

- озеленення і благоустрій території. 

Територія повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена.

Геологічне середовище. Ґрунти. Основним заходом із захисту ґрунту є боротьба з ерозією і змивом рослинного шару. Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чином, аби максимально вписатися в оточуючий рельєф і при цьому використати вільну від забудови територію для озеленення та благоустрою. Для зменшення впливу на грунти від дощових і талих стічних вод передбачається влаштування зливової каналізації з системою фільтрації та збором в резервуар накопичувач.

Водне середовище. При проектуванні необхідно передбачити малі очисні споруди для очистки поверхневих стоків. Уловлені в очисних спорудах нафтопродукти періодично збираються в спеціальну водонепроникну тару і вивозяться на переробку за договорами.

До основних заходів збереження середовища під час проведення будівельно-монтажних робіт відносяться:

-оснащення будівельних майданчиків та робочих місць контейнерами для збору будівельних та побутових відходів за межами зони санітарної охорони;

-своєчасний вивіз будівельного сміття та побутових відходів;

-ремонт будівельної техніки у спеціально обладнаних для цього місцях.

До заходів збереження ґрунту під час проведення будівельно-монтажних робіт відносяться:

- проїзд будівельної техніки за межами будівельної смуги по організованим проїзним дорогам;

- використання для розміщення будівельних матеріалів земель, непридатних для сільського господарства;

- оснащення будівельної бази пересувним устаткуванням для збору побутових відходів та відпрацьованих паливно-мастильних матеріалів (сміттєзбірники та ємності для збору ПММ);

- організація своєчасного збирання та вивезення будівельного сміття в місця утилізації або захоронения.

Під час будівельно-монтажних робіт необхідною умовою є суворе дотримання вимог охорони навколишнього середовища, збереження його стійкої екологічної рівноваги та виконання умов землекористування, встановлених законодавством України по охороні природи.

Взагалом для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища при реалізації проекту передбачається:

- застосування сучасного енергозберігаючого обладнання, сертифікованого в Україні, яке має дозвіл органів держнаглядохоронпраці на використання;

- дотримання правил експлуатації, норм безпеки, норм по охороні праці для виробництв;

- комплекс заходів по зменшенню впливів на повітряне, геологічне, водне середовище та ґрунти;

- вирішення проблеми електро-, водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі;

- здійснення обліку всіх задіяних в технологічному процесі складових, а саме, води та електроенергії;

- утилізація відходів та відведення стоків за угодами з відповідними службами.

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

В межах території, що розглядається детальним планом передбачається реконструкція пансіонату «Кротенківський». Даний об’єкт рекреаційного призначення вже сформований. 

Альтернатива відсутня. Є доцільним та оптимальним варіантом – реконструкція пансіонату, що забезпечить нормативні вимоги та містобудівні умови.

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Система моніторингу довкілля Полтавського району – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми. Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше. Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки. Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво - експлуатація - виведення із експлуатації. Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами: 1. Вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних аспектів; 2. Встановлення ключових параметрів моніторингу; 3. Візуальний огляд; 4. Регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження; 5. Регулярні опитування та зустрічі із громадою; 6. Аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище. 7. Регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її коригування в разі необхідності.

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

Даний розділ не розглядається, адже пансіонат не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

У Звіті з CEO «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області», проведено процедуру визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документу державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків. 

Даний документ містить коротку інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до запропонованої діяльності. Також надаються відповідні заходи по зниженню негативних екологічних та соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності. Цей документ буде розміщений в приміщені Сем’янівської сільської ради, за адресою: 38721, с. Сем’янівка, Полтавський район, Полтавська область, вул. Центральна, буд. 23, для ознайомлення і для надання коментарів. Будь-яка особа може надати свої зауваження та рекомендації щодо екологічних, соціальних та інших аспектів цього проекту. 

 

Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розгляду «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області»

 

З метою врахування громадських інтересів та у зв’язку з розробленням містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555, Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», наказу Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р., Сем’янівська сільська рада повідомляє про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розгляду «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області».

З матеріалами Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна ознайомитись та надати пропозиції в Сем’янівській сільській раді (крім вихідних) з 17.04.2019 р. в робочий час за адресою: с.Сем’янівка вул.Центральна, 23 Строк завершення прийому пропозицій – 17.05.2019 р.

 

 

Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області»

 

З метою врахування громадських інтересів та у зв’язку з розробленням містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555 Сем’янівська сільська рада повідомляє про початок процедури громадських слухань та обговорення проекту містобудівної документації «Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області».

З матеріалами детального плану можна ознайомитись та надати пропозиції в Сем’янівській сільській раді щоденно (крім вихідних) з 17.04.2019 р. в робочий час за адресою: с.Сем’янівка вул.Центральна, 23

Строк завершення прийому пропозицій – 17.05.2019 р.

 

 

 

                                  **************************************

 

 

Полтавська районна рада

Комунальне підприємство «Планування і забудова територій

Полтавського району та здійснення архбудконтролю»

вул. Шевченка, 7, м. Полтава, 36011; тел. (0532) 69-18-83,

(0532) 69-18-82; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області

 

 

 

 

 

Замовник:

Сем'янівська сільська рада

 

Рішення позачергової двадцять сьомої сесії сьомого скликання Сем’янівської сільської ради від 01 березня 2019 року про розробку Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка

 

 

 

 

 

 

Директор КП «Планування і забудова територій Полтавського району та здійснення архбудконтролю»

          С.К.Телегін

 

Головний архітектор проекту

Кваліфікаційний сертифікат серія АА №001670

 

С.К.Телегін

Розробив

 

Зосім С.А.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2019

ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є Сем'янівська сільська рада.

Юридична адреса: 38721, с. Сем’янівка, Полтавський район, Полтавська область, вул. Центральна, буд. 23

 

 

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації простору, яка має забезпечувати стійкий розвиток території.

Детальний план території передбачає:

– визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

– урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

– обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

– визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

– визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

При розробці Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області, враховується: Схема планування території Полтавської області, Генеральний план с. Сем’янівки,стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно Статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Детальний план території у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

При розробці ДПТ враховані ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова території», Державні санітарні норми, витримані санітарно-захисні зони для складів та овочесховищ, санітарно-захисна зона газопроводу низького тиску, санітарно-захисні смуги повітряних ліній електропередач, зона санітарної охорони водопроводу, санітарно-захисні смуги самопливної каналізації, санітарна зона від локальних очисних споруд.

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

Геологічне середовище. Ґрунти. Реконструкція рекреаційного комплексу не спричиняє змін сформованих в даній місцевості геологічних та стуктурно-технологічних властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні.

Ґрунти на ділянці не відносяться до особливо цінних груп ґрунтів. При необхідності зняття і переносу родючого шару ґрунту, який попадає під будівлі, споруди та технологічні проїзди, відповідно чинного законодавства буде розроблено проектом землеустрою.

Атмосферне повітря. Шкідливі викиди в атмосферу відсутні.

Вплив фізичних факторів. Технологічне обладнання, яке встановлене на об’єкті містобудування не створює ультразвук, електричні і електромагнітні поля та іонізуючі випромінювання. Вплив на природне середовище відсутній. Об’єкт детального планування не є джерелом теплових викидів. При експлуатації об’єкта неможливе забруднення ґрунту та підземних вод.

Водне середовище. При експлуатації об’єкта неможливе забруднення ґрунту та підземних вод.

Вплив на соціальне середовище позитивний, оскільки передбачено працевлаштування населення. Загалом реконструкція рекреаційного комплексу буде сприяти економічному та соціальному розвитку Полтавського району, а також рекреаційному потенціалу в регіоні.

 б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка на якій розміщений рекреаційний комплекс частково знаходиться в межах ландшафтного заказника місцевого значення «Кротенківський»;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній.

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО необхідно використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля; статистичну інформацію; інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП, дані моніторингу стану довкілля; інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Стратегічною екологічною оцінкою передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу. Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

– недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

– збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

– охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

– недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

– розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил;

– заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка, виконується в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області подаються до: Сем’янівської сільської ради: 38721, с. Сем’янівка, Полтавський район, Полтавська область, вул. Центральна, буд. 23.

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, з дня публікації «Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розгляду «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території рекреаційного призначення по вул. Санаторній в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області».

 

 

 

 

************

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Повідомлення про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації та попередньої оцінки проекту ДДП процедурі СЕО до проекту містобудування «Детального плану території по вул. Садова в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області»

З метою врахування громадських інтересів та у зв’язку з розробленням містобудівної документації, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555, Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», наказу Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р., Сем’янівська сільська рада повідомляє про початок процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації та попередньої оцінки проекту ДДП процедурі СЕО до проекту містобудування «Детального плану території по вул. Садова в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області».

Згідно з попередньою оцінкою проекту ДДП процедурі СЕО проект ДДП відповідає лише одному із критеріїв, наведених у статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», отже проведення СЕО щодо містобудівної документації «Детального плану території по вул. Садова в с. Сем'янівка, Полтавського району, Полтавської області» не є обов’язковим, тому замовником прийняте рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки. 

З матеріалами попередної оцінки проекту ДДП процедурі СЕО до проекту містобудування можна ознайомитись та надати пропозиції в Сем’янівській сільській раді щоденно (крім вихідних) з 21.01.2019 р. в робочий час за адресою: с.Сем’янівка, вул.Центральна, 23

Строк завершення прийому пропозицій – 20.02.2019